ph_helmut_newton_catherine_deneuve_1 ph_helmut_newton_catherine_deneuve_4 ph_helmut_newton_catherine_deneuve_5
ph_helmut_newton_catherine_deneuve_2 ph_helmut_newton_catherine_deneuve_3

Photographe: Helmut Newton
Modèle:
Catherine Deneuve

ph_helmut_newton_catherine_deneuve_7 ph_helmut_newton_catherine_deneuve_9 ph_helmut_newton_catherine_deneuve_8